The Kirkko

 

Professori emerita Anneli Aejmelaeus totesi luterilaisen ja katolisen kirkon peruuttamattoman eroavaisuuden uutisessa:

https://www.kotimaa24.fi/artikkeli/professori-emerita-aejmelaeus-ajatus-paavin-johtamasta-kristikunnasta-ei-ole-realistinen-tassa-maai/

Hän jätti joitakin kohtia selventämättä, kuten

"Kasvavaa yhteyttä -dokumentissa esitellään Aejmelaeuksen mukaan pitkälle meneviä kaavailuja siitä, miten paavi voisi olla maailmanlaajan kristikunnan edustaja ja keulakuva."

Tämä on aina ollut katolisen kirkon tavoite ja tulee olemaan, koska paavi on Kristuksen sijainen maan päällä. Täten olisi luontevaa, että paavi hallitsisi maailmaa, ei ainoastaan uskonnollisesti, vaan myös poliittisesti. Kenellä on uskonnollinen valta, sillä on hetken kuluttua myös maallinen valta, kuten Iran ja Trump osoittaa.

"Ekumenian päämäärähän ei ole yksi maailmanlaaja kirkko-organisaatio vaan kirkkojen välinen yhteys, Aejmelaeus sanoi."

Ekumenia on katolisen kirkon työväline, jotta paavi edustaisi koko kristikuntaa. Näin siksi, ettei ole kuin yksi Kristuksen kirkko ja se on jakamaton katolinen kirkko, kuten Kristuksen ruumis on jakamaton. Ekumenia kutsuu hairahtuneita veljiä Vatikaanin kotiin. Tuhlaajapojan paluumatkan tienviitassa lukea Ekumenialandiaan.

Aejmelaeus: "Tarkoittavatko osapuolet kirkolla samaa? Miksi kirkko on dokumentissa usein kirjoitettuna isolla alkukirjaimella?"

Tietysti kirkko on aina kirjoitettu isolla silloin, kun se koskee The Kirkkoa. On vain yksi The Kirkko, minkä Aejmelaeus huomioi toteamalla, "että Kirkko on yksin katolinen kirkko". Oikein.

Aejmelaeus: "...luterilaisten ja katolilaisten välillä on riittävä yksimielisyys uskon perusasioista, jotta kirkot voisivat julistaa toisensa kristillisiksi kirkoiksi ja julistaa ehtoollisyhteyden."

Täysi ehtoollisyhteys ei tule toteutumaan muuten kuin että luterilainen kirkko sulautuu täydellisesti The Kirkkoon. The Kirkko menettäisi identiteettinsä perustan, jos se sallisi ehtoollisyhteyden pyhän ja katolisen kirkon näkökulmasta epäpyhän välillä.

"Katolisen ajattelun mukaan luterilainen ehtoollinen ei ole oikea tai pätevä, koska meillä ei ole oikeaa käsitystä kirkon virasta eikä päteviä piispoja, jotka voisivat antaa oikean vihkimyksen, Aejmelaeus sanoi."

Pitäisikö pohtia laajemmin, mikä on katolisen kirkon todellinen asema ja merkitys? Siten voi ymmärtää, ettei todellista yhteyttä voi muodostua muuten kuin että luterilaisuus menettää identiteettinsä, mikä taas vahvistaisi katolista identiteettiä. Yhtäkään tiiltä ei voi irrottaa katolisen kirkon muurista koko muurin sortumatta. Yhden tiilin poisto murtaisi katolisen kirkon erehtymättömyyden dogmin eikä se ole mahdollista.

Lehtien lööpeissä kerrotaan tänään suomalaisten sinisilmäisyydestä. Piispojen sinisilmäisyys katolisen kirkon näkemisessä sellaisena kuin se on hämmentää. Tai ehkä he ovat sokeita.

Anneli Aejmelaeuksen avaus on tervetullut ja oikean suuntainen. Aiheesta pitäisi puhua laajemmin kuin piispojen peräkammareissa. Koska 24:n uutisia ei voi kommentoida, niin blogeissa voi esittää arvioita katolisen kirkon todellisesta asemasta. Tämän aseman perustus on siinä, ettei pelastusta ole muualla kuin The Kirkossa. Ekumenian kautta katolinen kirkko toivoo pelastavansa eksyneet veljet valtakuntaansa, jota paavi hallitsee.

(Katolisen kirkon katekismus kertoo, mikä on The Kirkon todellinen asema ja merkitys. Lukekaa älkääkä olko sokeita, joita sokeat taluttavat sinne, minne sokeat eivät voi nähdä.)

 

 

.

14 kommenttia

 • Tapio Tuomaala sanoo:

  “Vatikaani II: Dekreetti Unitatis redintegratio ekumeniasta. 1964

  9. On tärkeätä, että tunnemme erossa olevien veljien mielenlaadun. Sitä varten tarvitaan välttämättä tutkimuksia, jotka on suoritettava totuudenmukaisesti ja hyväntahtoisessa hengessä. Pätevällä tavalla koulutettujen katolilaisten tulee hankkia paremmat tiedot veljille ominaisesta opista ja historiasta, hengellisestä elämästä ja jumalanpalveluksesta sekä uskonnollisesta psykologiasta ja kulttuurista. Sangen hyödyllisiä ovat tähän tarkoitukseen yhteiset kokoukset, joissa erityisesti teologisia kysymyksiä käsitellään tasavertaisuuden pohjalla. Osanottajien tulee olla todellisia asiantuntijoita ja toimia esimiestensä valvonnassa. Sellaisessa dialogissa ilmenee myös selvemmin, mikä on katolisen Kirkon todellinen asema ja luonne. Tällä tavoin opitaan paremmin tuntemaan erossa olevien veljien mieltä ja heille voidaan soveliaammalla tavalla selittää meidän uskoamme.”

  Huom. kirkko kirjoitettu isolla.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Tapio Tuomaala sanoo:

   Katolisen Kirkon katekismus:

   ”Kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta” 846. ”Miten tämä kirkkoisien usein toistama tulisi lause käsittää? Myönteisesti muotoiltuna se tarkoittaa, että pelastus tulee kokonaan Kristukselta, Päältä, kirkon kautta, joka on hänen ruumiinsa. Tästä syystä eivät sellaiset ihmiset voi pelastua, jotka huolimatta siitä että tietävät Jumalan perustaneen Jeesuksen Kristuksen kautta katolisen kirkon autuuteen välttämättömäksi, eivät kuitenkaan tahdo siihen liittyä tai siinä pysyä.”

   Kun luit, niin tiedät, ettet voi pelastua muuten kuin katolisen kirkon kautta. The Kirkko on teologisesti ovela. Kun keskustelet The Kirkon edustajien kanssa, niin he puolustautuvat sillä, että ellei tiedä kyseisestä kohdasta, niin pelastuksen tie ei ole suljettu. Mutta kun he eivät kuitenkaan kerro, mitä muuta tietä pitkin voi pelastua, niin ainoa johtopäätös on, että The Kirkko on ainoa oikea tie. Ei suinkaan Jeesus ole tie, koska välimiehet ovat hänet syrjäyttäneet. Nämä välimiehet ovat piispat ja paavi, koska The Kirkko on niin päättänyt.

   “85. Kuitenkin Jumalan sanan autenttinen tulkinta, olipa se sitten kirjaan pantu tai kirkon elämän puitteissa välitetty, on uskottu yksin kirkon elävälle opetusviralle” – eli piispoille, jotka ovat yhteydessä Pietarin seuraajaan, Rooman piispaan – ”ja se käyttää valtaansa Jeesuksen Kristuksen nimissä.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Tapio Tuomaala sanoo:

   “Aejmelaeus arvioi, että ehtoollisyhteyden toteutuminen luterilaisten ja katolilaisten välillä ei ehkä sittenkään ole viime kädessä kiinni siitä, mitä ehtoollisesta teologisesti ajatellaan. Ongelmana on pikemminkin kirkon virka ja siihen liittyvät erilaiset näkemykset.”

   “Vatikaani II: Dekreetti Unitatis redintegratio ekumeniasta. 1964. “Eronneilta kirkollisilta yhteisöiltä puuttuu tosin täysi yhteys meihin, vaikka sen pitäisi seurata kasteen mukana, eivätkä ne meidän uskomme mukaan, lähinnä pappeuden sakramentin puuttumisen vuoksi, ole säilyttäneet myöskään eukaristian salaisuuden alkuperäistä ja täydellistä olemusta.””

   On muutakin kuin virkateologia, mikä pitää kaivaa esiin löytääkseen ongelman ytimen: “eivätkä ne… ole säilyttäneet myöskään eukaristian salaisuuden alkuperäistä ja täydellistä olemusta”.

   Mikä mahtaa olla tämä täydellinen olemus, joka näyttää olevan salattu luterilaisuudelta, kuten muiltakin kadonneilta veljiltä?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Tapio Tuomaala sanoo:

   Jukka Raunun blogeja lukemalla pääsee myös hyvin perille siitä, mikä on The Kirkon todellinen merkitys ja asema. Puun tuntee hedelmästään. Mitä puhutaan ja miten kauniisti ja raamatullisesti, on merkityksetöntä sen rinnalla, mitä hedelmää puu tuottaa.

   https://www.kotimaa24.fi/blogit/papin-naisystava-jai-kuolemaan-argentiinassa/

   Jeesus puhui usein puista.

   “Se on kaikista siemenistä pienin, mutta kun se on kasvanut, on se suurin vihanneskasveista ja tulee puuksi, niin että taivaan linnut tulevat ja tekevät pesänsä sen oksille.”

   Sinapinsiemenestä hoidettuna ei suinkaan kasva puu, vaan pensas. Puuksi kasvaminen tarkoittaa hoitamattomuutta, villiä kasvua. Juutalaiset tiesivät, että kirjoituksissa linnut tarkoittavat demonisia voimia. Kun linnut pesivät villissä puussa, ne ovat pesineet sukupolvesta sukupolveen.

   Vertaus alkaa sanoilla:

   “Taivasten valtakunta on sinapinsiemenen kaltainen, jonka mies otti ja kylvi peltoonsa.”

   Jumala kylvää hyvää siementä.

   “Toisen vertauksen hän puhui heille sanoen: “Taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois. Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin. Niin perheenisännän palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle: ‘Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta?’ Hän sanoi heille: ‘Sen on vihamies tehnyt.’ Niin palvelijat sanoivat hänelle: ‘Tahdotko, että menemme ja kokoamme sen?’ Mutta hän sanoi: ‘En, ettette lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin. Antakaa molempain kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti; ja elonaikana minä sanon leikkuumiehille: Kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani.'”

   Kannattaa huomioida, että ensin kootaan luste. Tämä on erittäin tärkeää, koska vasta lusteen sitomisen jälkeen Jumalan kylvö voi tulla näkyväksi. Eikä se, mikä tulee näkyväksi, miellyta kovinkaan montaa, luulen. Koska se, mikä on halpasukuista ja halveksittua korotetaan sen edessä, joka maailmassa on ylhäistä ja arvostettua ja palvottua ja joka käyskentelee kullan ja purppuran keskellä ja jotka ovat väkivaltaisesti varastaneet taivasten valtakunnan avaimet, jotta etsivät eivät löytäisi ja täyttäisi tehtäväänsä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Raunu sanoo:

   “Jukka Raunun blogeja lukemalla pääsee myös hyvin perille siitä, mikä on The Kirkon todellinen merkitys ja asema. Puun tuntee hedelmästään. Mitä puhutaan ja miten kauniisti ja raamatullisesti, on merkityksetöntä sen rinnalla, mitä hedelmää puu tuottaa.

   https://www.kotimaa24.fi/blogit/papin-naisystava-jai-kuolemaan-argentiinassa/

   Huomasin, että lainasit blogiani. Puhun siinä hyvin surullisesta asiasta, jossa katolista pappia epäillään heitteillejätöstä. Häntä ei siis ole vielä tuomittu, mutta yksityiskohtia tilanteista virtaa Argentiinan verkkolehtiin. Ne eivät näytä hyviltä. (Itse suhteen hän on syyttäjälle myöntänyt, eli katolinen kirkko ainakin rankaisee.) Juttu on mediassa viraali ja varmasti paavin kotimaassa keskustelunaiheena. Pappi oli viety Roomaan lukemaan lääketiedettä (bioetiikka painotuksena) vuosiksi 2006-2012, jotta hänet saatiin naisen luota pois. Lopulta nainen kuuli miehestä pari vuotta sitten taas. Vanha suola janotti kohtalokkain seurauksin. On kuin katsoisi antiikin tragediaa (!), joka päättyy onnettomasti naisen, miehen ja katolisen kirkon julkisuuskuvan kannalta. Olen miettinyt, koska tuosta tulee Hollywood-filmi. Kävisi se synkkyyden puolesta Louhimiehellekin?

   Asioiden eli ongelmien yleistettävyys riippuu, miten niitä katsoo. Ovatko ne yksittäistapauksia, vai onko Rooman kirkossa valuvikoja? Yksi reformaatio on näillä pilkkeillä jo tehty. Kylllähän joskus itsekin ihmettelen, ovatko jotkut kirkonmiehet liian optimistisia ja yliopistonainen Anneli Aejmelaeus oikeilla jäljillä huomauttaessaan katolisen ekumenian olevan aina katolisilla ehdoilla. Tämä ei ole, kuten tiedät, yllätys kenellekään. Ei se ollut torstaina katoliselle yleisvikaari Goyarrolallekaan (¡gracias por su contribución!). Kokemukseni mukaan on ekumeenisesti ajattelevia ja kokevia katolilaisia, heitä on ollut [Latinalaisessa] Amerikassa ja vaikkapa Saksassa runsaasti. Olin tuossa mainitussa seminaarissa viime torstaina itse paikalla, ja myös alankomaalaistaustainen, edesmennyt Suomen katolinen piispa Paul Verschuren mainittiin sillanrakentajana. Ei siis voi niputtaa sittenkään kaikkea samaan. Transsubstantiaatiolta kuulostavaa pohdintaa myös arvosteltiin emeritus piispa Eero Huovisen taholta. Ekumeeninen työskentely ei voikaan olla uskottavaa, jos kaikki erot lakaistaan maton alle. [Tai sitten se on ainoa tapa toimia (: ] SIitä arvosteltiin Leuenbergin konkordiaa suhteessa reformoituihin. Toisaalta tuntui siltä, että nyt halutaan lakaista maton alle eroja suhteessa katolilaisiin, mutta toivon olevani väärässä. Ehtoollisyhteyden saavuttaminen siten, että voitaisiin käydä yhdessä ehtoollispöytään myös katolisessa kirkossa, on tavoittelemisen arvoista. Mutta auki jäi sekin, saadaanko silloin viiniä vaiko ei – nythän ei viiniä saa edelleenkään juuri missään. Reformaation demokraattinen perinne on se, että maallikot saavat viiniä siinä missä papitkin (Hus, Luther…). Osallistuin keskusteluun kysymällä, miksi vastikään Vatikaani oli torpannnut Saksassa katolilais-luterilaisen pariskunnan yhteisen ehtoollisen – siihen ei oltu kuulemma valmiita – Saksan maallikot ovat kyllä valmiita ihan selibaatinkin lopettamiseen. (Tähän liittyy blogikirjoitukseni Münchenistä.) En tiedä, miten valmista ekumenian pohdinnoista tulee, lasta ei tulisi silti pesuveden mukana heittää. Ei ole hyvä liioin olla rähmällään mihinkään, mistä kuulin emerituksen myös rivien välissä varoittavan: “Jos odottaa liikaa ekumenialta, ei ehkä saa mitään”, Huovisen sanomaa tiivistäen.

   Chilen asiassa näkyi taas eilen, kuinka vähän piispat saavat paavin audienssilla maailmaa muutettua. Ainakaan näkyvästi ei tapahtunut mitään uutisoitavaa. Samat kaverit jatkavat, kriisi on päällä. Maassa maallikkoliike on toisaalta ottanut isoja harppauksia juuri tästä syystä (vrt. Saksa!). Piispanvirka eli episkopaalisuus toimii tradition tukena ja luo kuvaa kirkosta hengellisenä yhteisönä eikä “vain” demokratiana. Mutta Chile (miksei myös USA:n McCarrick & Co.) osoittaa, mitä käy, kun piispat käskytetään Vatikaanista, jopa omien kanonisten valintaprosessien ohi. Chilestä on ehkä jotain keskusteltavaa ja blogattavaa, vaikka mikään ei muutu. Onhan sekin uutinen. Argentiinassa taas tuntuu tappi lähtevän kirkkoveneestä samaan aikaan, kun paavi kurmuuttaa kirkkokansaa Yhdysvaltoja myöten. Mielenkiintoisia aikoja sinänsä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Tapio Tuomaala sanoo:

   Kiitos Jukka Raunulle vastineesta.

   Olen samaa mieltä siitä, mitä kirjoitat. Ekumenia on toivottavaa. Ehtoollisyhteys, joka kunnioittaa kunkin kirkon omaa identiteettiä, rakentaisi yhteyttä aidosti. Ihminen on sitä, mihin syntymän kautta leimautuu, niin kirkolliseen kuin valtiollisen identiteettiin, joten tämä pitäisi ottaa aina huomioon ja sitä pitäisi kunnioittaa. Jumala ei ole kristittyjen yksinoikeus, vaan hän on sama niin muslimeille, venäläisille kuin amerikkalaisille. Kristittyjen pitäisi kyetä näyttämään toteen aito yhteys uskonnollisesta tunnustuksesta, kansallisuudesta, ihonväristä ja seksuaalisesta suuntautuneisuudesta riippumatta, mutta on sorruttu riitoihin lillukanvarsista.

   Jukka Raunu: “Chilen asiassa näkyi taas eilen, kuinka vähän piispat saavat paavin audienssilla maailmaa muutettua.”

   Tässä mennään ongelman ytimeen. Tahtoa hyvään ja terveeseen muutokseen löytyy Vatikaanin ulkopuolelta vaikka kuinka paljon, mutta koska mikään ei muutu siellä, millä on valta muuttaa, ei mitään tapahdu millään sektorilla. Paavi Vatikaanissa on The Kirkon dogmien panttivanki. Opillista liikkumavaraa ei ole, joten toivoa muutoksesta voidaan esittää vain paavin puheissa. Monet pettyvät, kun eivät ymmärrä, ettei paavi voi tarjota mitään konkreettista.

   Kun Ratzinger oli paavina, olin sitä mieltä, että seuraavasta paavista tulee välipaavi. The Kirkolta oli nerokas veto tehdä jesuiitasta välipaavi. The Kirkko on tässäkin asiassa historiansa panttivanki. Liikkumavara on minimaalista. Seuraava paavi tulee olemaan tärkein paavi, oman veikkaukseni mukaan, 1500 vuoteen. Tässä on jotain vanhatestamentillista ehdottomuutta. Toteuttaako The Kirkko kohtaloaan sisältä päin nousevien voimien ehdoilla? The Kirkko on halvaantunut. Kuka voi sen parantaa?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Raunu sanoo:

   Seuraavaa konklaavia varmasti valmistellaan jo. Jonkun mielestä on ongelma – ehkä onkin – jos on kolme paavia kuvioissa yhtaikaa. Media painaa kuitenkin päälle, ja johtajan on oltava sanojensa takana. Viisi vuotta sitten puhuttiin “suuresta uudistajasta” (Austen Ivereigh), mutta tämän kevään jälkeen ollaan viimeistään viisaampia. Kriisissä pitäisi tehdä päätöksiä, mutta voiko 82-vuotias paavi tehdä niitä yksin, ja jos vaikkapa Santiago de Chilen 77-vuotiaan kardinaalin tai Washingtonin 78-vuotiaan paikalle ei löydy varmasti heti hyvää vaihtoehtoa, on helpompi antaa asia historian laineiden vietäväksi. Aika tekee tehtävänsä joka tapauksessa?

   Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  Piispat jotka hamuavat katolisuuden helmoihin ovat kyllä sokeita, siitä voi olla yhtä mieltä.

  Kiinnitin huomion tuohon vertaukseen jota lainasit:

  Niin hän sanoi: “Minkä kaltainen on Jumalan valtakunta, ja mihin minä sen vertaisin? Se on sinapinsiemenen kaltainen, jonka mies otti ja kylvi puutarhaansa; ja se kasvoi, ja siitä tuli puu, ja taivaan linnut tekivät pesänsä sen oksille.” Ja taas hän sanoi: “Mihin minä vertaisin Jumalan valtakunnan? Se on hapatuksen kaltainen, jonka nainen otti ja sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja, kunnes kaikki happani.” Luuk.13:18-21

  Jumalan Valtakunta on Sanan (Siemen on Kristus) Valtakunta, kun tuo Valtakunta kasvaa, niin taivaan kansalaiset saavat turvan siitä. (Linnut tekevät pesän turvalliseen paikkaan) Sana on myös kuin hapate, joka leviää ihmisten keskuudessa ja niin on Evankeliumi levinnyt kohta koko maailmaan. Jumala on asettanut Sanansa maailmaan, kuten nainen, joka laittoi hapatteen jauhoihin, se leviää omasta Voimastaan kaikkialle.

  Näitä vain tuli mieleen.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Tapio Tuomaala sanoo:

   Hapantuminen tarkoittaa Raamatussa aina Jumalan tahdon vastaista toimintaa. Tässä merkityksessä sitä myös Paavali käyttää. Miksi Jeesus hapantumisesta puhuessaan käyttäisi vastakkaista merkitystä? En pidä sitä mahdollisena. Kristittyjen on ollut pakko kääntää jakeen sanoma päälaelleen, koska sen lukeminen raamatullisessa kontekstissa kumoaa heidän tulkintojaan.

   Mitä sitten, että taivasten valtakunnan sanoma hapantuu? Ketä se loukkaa, jos Jumala sallii hapantumisen? Varmaan oikeaoppisia. Minulla ei ole mitään oppia, josta pitää kiinni, joten olen vapaa hyväksymään kirjoitukset siinä muodossa kuin ne luen.

   Sinapinsiemenestä kasvoi apostolien hoidossa pensas. Miksi siitä kasvoi puu? Onko pensasta hoidettu apostolien opin mukaisesti? Apostolit estivät hapantumista, mutta kun he poistuivat taikinatiinun keskeltä, reunoilta alkaneelle hapantumiselle ei ollut estettä.

   2Tes.2:7 Sillä laittomuuden salaisuus jo vaikuttaa, kunnes tähän asti pidättävä poistuu keskeltä,

   Laittomuus, kreikan anomia, olla kuin lakia ei olisi, asettua lain yläpuolelle. Laittomuuden salaisuus vaikutti jo apostolien aikana. Onko se kuollut, ja jos on kuollut, niin Raamatun profetia ei pidä paikkaansa. Jos ei ole kuollut, niin mitä se on tänä päivänä? Liittyykö laittomuuden salaisuus The Kirkkoon? Jos liittyy, niin liittyy myös The Kirkon teologisiin perillisiin.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  Ymmärrän mitä tarkoitat. Happamaton on esikuvaa sekoittamattomasta monin paikoin Raamatussa. Tuossa Luuk.13 (tai Matt.13) kohdassa Jeesus puhuu Taivasten Valtakunnasta hapatteena, joka leviää ja saavuttaa kaiken. Näin on maailmassa myös käynyt, Evankeluimi, Sana Kristuksen sovituksesta on pian levinnyt kaukaisimpiinkin maaiman kolkkiin, aina maanääriin asti.

  Tapio, kun sanot, ettei sinulla ole mitään oppia, mistä pitää kiinni, niin tunnustat samaan hengenvetoon, että oppisi on, ettei ole mitään oppia mistä pitää kiinni. Onhan sekin oppi, ettei ole mitään oppia. Meistä ei kukaan ole elämän ulkopuolella, vaan sisäpuolella. Emme voi sanoa ulkpuolisena mistään mitään, koska olemme kaikki sisällä Jumalan Luomassa maailmassa, jo se, että on syntynyt tänne, pitää sisältää tiettyjä oletuksia, emmekä voi mennä takaisin kohtuun ja sanoa: ”En halua syntyä.” Moni kuvittelee, että tappamalla itsensä, pääse pois siitä elämästä, mitä ei halua, mutta ylösnousemus on edessä kaikilla. Elämä ja kuolema on yksin Jumalan kädessä. Emme pääse Jumalan edestä pois vaikka hautaismme itsemme pimeään.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  Tuota laittomuutta olen monesti pohtinut ja mihin sillä viitataan, Jeesus puhuu siitä tulevana ilmiönä ja viittaa myös pois lankeamiseen samassa. Jeesus puhuu siis viimeisistä ajoista opetuslapsille, kun varoittaa tulevista eksyttäjistä samassa yhteydessä.

  ”Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu. Matt.24:9-14

  ”Kylmenee useimpien rakkaus…” tuossa ”rakkaus” on yhteisöllistä välittämistä koskeva ilmaus. Kun taas katsomme nykyistä aikaa, niin itsekeskeisyys ja Jumalan kieltävä individualismi ovat nousemassa valtaan kaikkialla ja niiden vainot, jotka pitäytyvät Jumalan säätämyksessä, järjestyksessä, ihmiskuvassa ja maailmankatsomuksessa alkavat olemaan lähellä. Vielä ei joudu vankilaan vääristä mielipiteistä, mutta syrjäytyminen marginaaliin on jo tosiasia niiden kohdalla, jotka vetoavat vielä Jumalan säätämyksiin. (Lakiin) Juutalaiset ja Kristityt nähdään jo kaikkialla ”vapauden” ja kehityksen esteenä. Eiköhän ”nuo” pian raivata pois kouluista ja yhrteiskunnan eri kerroksista, että saadaan nostettua ihmisen oma viisaus viralliseksi jumalaksi. (Näinhän jo paljolti on tehty ja tehdään kaiken aikaa.)

  Itse näen, että Kristillinen seurakaunta on vielä se joka pidättää laittomuuden valtaan pääsyä, mutta kun se poistuu maailmaa pidättämästä, niin ihminen kylmenee ja muuttuu tämän maailman menoon sopivaksi kylmäksi ja sisältä kuolleeksi pedoksi, joka ei edes tajua miksi pitäisi pitää heikommistaan huolta.

  Tämä oli vain yksi näkökulma ja asiaan liittyy paljon muutakin, esim Jumalan lähettämä väkevä eksytys, että ne ihmiset uskovat valheen, joilla ei ole Rakkautta Totuuteen. (2.Tess.2.11) Entä se portto, joka riisutaan alastomaksi yhteistuumin niiden kymenen kuninkaan toimesta. (Maailmallinen hallitus), eikö tuo voisi hyvinkin viitata siihen kirkkolaitokseen, joka on lyöttäytynyt yhteen maailman kanssa, josta Henki on hävinnyt humanismin tieltä? (Ilm.17:16)

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tapio Tuomaala sanoo:

  Oskari Juurikkala toteaa saman, mitä olen koettanut tuoda esiin: “Mitä voisimme tehdä? Toivoisin seuraavia askelia. Luterilaiselta puolelta toivoisin, että he huomaisivat ja tunnustaisivat näkökulmien erilaisuuden koskien sekä opetusvirkateologiaa että sakramenttiteologiaa kaikessa laajuudessaan.”

  Katolista hapatusta sivustolla

  https://hapatusta.net/2019/01/21/kissat-poydalle-ekumeniassa/

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tapio Tuomaala sanoo:

  Paavi pappeuden avaamisesta naimisissa oleville miehille: “Ennemmin luovun elämästäni”

  https://www.kotimaa24.fi/artikkeli/paavi-pappeuden-avaamisesta-naimisissa-oleville-miehille-ennemmin-luovun-elamastani/

  Niin kauan kun The Kirkon ylin asiainhoitaja on paavi, kirkon pappeus ei muutu. Se ei voi muuttua, koska, paavin omia sanoja lainatakseni, kirkon tärkein ulottuvuus ei ole apostolinen, vaan mariaaninen. Pappien pitää olla uskollisia Marialle, jolle heidät on kihlattu pappeuden kautta. Ilman mariaanista ulottuvuutta The Kirkko muuttuisi kirkoksi.

  Voidaan kysyä onko The Kirkko sen enempää kristillinen kuin jehovan todistajat tai mormonit. Tai esikoislestadiolaiset suomalaisena The Kirkon pikkkukloonina.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tapio Tuomaala sanoo:

  Jälleen artikkeli, jossa hehkutetaan The Kirkkoa.

  https://www.kotimaa24.fi/artikkeli/katolinen-kirkko-on-luterilaisten-keskuudessa-entista-suositumpi-miksi/

  Jutussa todistellaan, miten kirkko-oppineet ovat liittyneet The Kirkkoon. Mistä sen pitäisi todistaa? Tai mistä se todistaa, että katolilaisia on noin 1,1 miljardia? Enemmistön äänikö päättää, mikä kirkko on oikealla tiellä? Mikäli haluaa ymmärtää, miten kauas The Kirkko on ajautunut apostolien opista, niin kannattaa lukea Katolisen kirkon katekismus ja verrata sitä Ut:n teksteihin.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Kirjoittajan viimeisimmät blogit

  Kirjoittajan luetuimmat blogit

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit