Vanhursk.., ei kun oikeamie...

Olen kysynyt, mikä on vanhurskauttamisoppi, kun vanhurskautta pitäisi kutsua oikeamielisyydeksi? Mikä on oikeamielistämisoppi? Keskustelu loppuu siinä vaiheessa seinään.

Kirkon käännös -38, Room.3:26: "jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen."

Jakeessa on kaksi kreikan sanaa, jotka on käännetty tarkoittamaan vanhursekautta, vaikka ne kuvaavat eri asiaa.

dikaiosyne, oikeamielisyys.

dikaioō, julistaa syyttömäksi. Septuagintassa sanaa käytetään heprean sadag'in vastineena, vapauttaa syyllisyydestä.

Kun otetaan huomioon sanojen merkityserot, niin jae kuuluu.

" jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaakseen oikeudenmukaisuuttaan nykyajassa, koska hän itse on oikeudenmukainen ja julistaa syyttömäksi sen, jolla on usko Jeesukseen.

Young's literal: "for the shewing forth of His righteousness in the present time, for His being righteous, and declaring him righteous who is of the faith of Jesus."

Room.4:4: "Ja töitä (Mooseksen lakia noudattavalle) tekevälle ei lasketa palkkaa armosta, vaan ansion mukaan,
4:5 mutta ei tekevälle, vaan uskovalle, syyttömäksi julistettavalle jumalattomalle, luetaan hänen uskonsa oikeamielisyydeksi.
4:6 Kuten myös Daavid julistaa autuaaksi ihmisen, jolle luetaan oikeamielisyys ilman tekoja (Mooseksen lain noudattamista):
4:7 "Autuaita ne, joiden rikokset annettiin anteeksi ja joiden harhaan menot peitettiin!"

Gal 3:21 "Onko siis laki vastoin Jumalan lupauksia? Ei suinkaan, sillä jos olisi annettu laki, joka voisi eläväksi tehdä, niin oikeamielisyys todella tulisi laista."

Miten oikeamielistyä?

Room.6:19 "Minä puhun inhimillisesti teidän lihanne heikkouden tähden. Sillä kuten ennen annoitte jäsenenne epäpuhtauden ja laittomuuden orjiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne oikeamielisyyden orjina pyhitykseen."

Syyttömäksi julistaminen on alku. Pyhitys eli erottautuminen on tie. Raamatun pyhitystä ei pidä sotkea katoliseen pyhitykseen. Ne ovat periaatteessa toistensa vastakohtia.

"Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut."

Monet on julistettu syyttömiksi, mutta harvat ovat antaneet jäsenensä oikeamielisyyden orjaksi.

Oikeamielisyys kuuluu tulevaan maailmaan, joka on vastakohta vanhan maailman pahuudelle ja epäoikeudenmukaisuudelle.

Apostoli Pietarin sanoin: "Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa oikeamielisyys asuu."

Mitä yhteistä on Lutherin vanhurskauttamisopilla ja apostolien oikeamielistämisopilla? Minusta ei mitään. Siksi keskustelu törmää seinään jo kättelyssä.

 

.

106 kommenttia

 • ismo malinen sanoo:

  Ari, kaikki on uskon kautta, eikä mitään ilman sitä.

  Kun käärmeet valtasivat Israelilaisten leirin ja purivat kuolettavasti, niin mitä Jumala sanoi, kun kansa pyysi Moosesta rukoilemaan Jumalaa, että ottais pois heiltä tämän tappavan vaivan?

  ”Ja kansa puhui Jumalaa ja Moosesta vastaan: “Minkätähden te johdatitte meidät pois Egyptistä kuolemaan erämaahan? Eihän täällä ole leipää eikä vettä, ja me olemme kyllästyneet tähän huonoon ruokaan.” Silloin Herra lähetti kansan sekaan myrkkykäärmeitä, jotka purivat kansaa, niin että paljon kansaa Israelista kuoli. Niin kansa tuli Mooseksen luo, ja he sanoivat: “Me teimme syntiä, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän poistaa käärmeet meidän kimpustamme.” Ja Mooses rukoili kansan puolesta. Silloin Herra sanoi Moosekselle: “Tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon”. Niin Mooses teki vaskikäärmeen ja pani sen tangon päähän; jos ketä käärmeet sitten purivat ja tämä katsoi vaskikäärmeeseen, niin hän jäi eloon. 4.Moos.21:5-9

  Huomaa, että vain ne joita oli purtu olivat kuoleman omia. Näin on meidänkin laita, olemme synnin tähden kuoleman omia, mutta Kristuksen tähden jäämme eloon, kun katsomme Häneen.

  Synti on kuoleman vakava asia, eikä sitä voi ottaa pois kuin katsomalla Kristukseen.

  Etkö ole lukenut mitä Paavali kirjoittaa: ”Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.” 2.Kor.3:18

  Katsomalla Kristukseen me muutumme. Näin Herran Henki vaikuttaa meissä.

  Toisaalla kirjoittaa: ”Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.” Filip.2:13

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Erkko Järvinen sanoo:

  Tapio Tuomaalalle: “Vanhursk…, Ei kun oikeamielisyys…” Minä olen ymmärtänyt, että sanat Vanhurskaus ja oikeamielisyys liittyvät toisiinsa, kumpaakaan eroittamatta toisistaan. Vanhurskaus sisältää jumalallisen viisauden, johon sisältyy oikeamielisyys. Me ihmiset viisaudessamme sekoitamme ymmärryksemme käsitteeseen “oikeamielisyys”. Jumalan “oikeamielisyys” on eri käsite, kuin meidän ihmisten “oikeamielisyys”.

  Raamattu kansalle käännös: Room. 3:23–27 Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä osoittaakseen vanhurskautensa, koska oli jumalallisessa kärsivällisyydessään jättänut rankaisematta ennen tehdyt synnit . Tämän Jumala teki osoittaakseen vanhurskautensa nykyajassa: hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Missä siis on kerskaus? Se on suljettu pois. Minkä lain perusteella? Tekojenko lain ? Ei, vaan uskon lain perusteella. Päädymme siis siihen, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain vaatimia tekoja.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Erkko Järvinen sanoo:

  Tapio Tuomaalalle: Kirjoitit: “Psalmissa 51 Daavid huutaa tuskaansa ymmärtäessään olevansa pahempi kuin isänsä. Peittääkseen aviorikoksensa Daavid tapatti rakastajattarensa miehen, uskollisen sotilaansa, joka tekstien perusteella palvoi kuningastaan. Niin kauas Mooseksen laista hänen isänsä Iisan tuskin erkaantui”.

  Psalmi 51 kertoo Daavidin katumus Psalmista (Langenneen rukous). Tässä luvussa Daavid katuu tekemiään syntejään ja anoo armahdusta Jumalalta.

  Perisynnin olemassa oloon ei voida suhtauua välinpitämättömästi, koska isien synnit kulkevat suvusta sukuun, ellei sitä katkaista. Perisyntiä emme pysty katkaisemaan ilman Jumalan apua. Ymmärryksen kasvaessa siitä hetkestä, kun uskoon tulimme ja syntien anteeksi saannin yhteydessä saamme voiman vastustaa saatanaa ja päästä eroon kaikista synneistä.

  Uskoon tultuamme Pyhähenki johdattaa meidät kasvun tielle Vanhurskasten (oikeamielisten) joukkoon. Oikeamielisyys sisältyy vanhurkauteen ja Jeesuksen opetukset lähimmäisen rakkauteen, joka tahtoo olla kateissa tämän päivän ihmisiltä. Jos itseään uskovaksi nimeää, eikä hänellä ole lähimmäisen rakkautta, ei voi olla vakavasti otettava Jumalan todistaja. Kirjanoppineilla ja fariseuksilla oli tärkeämpää julistaa lakia, ilman lähimmäisen rakkautta.

  Ilmoita asiaton kommentti