Kotimaa-lehti

Kotimaa perustettiin vuonna 1905. Yhteiskunnallinen tilanne ja henkinen ilmapiiri Suomessa oli 1900-luvun alussa muuttunut, ja kirkko haastettiin eri suunnilta, muun muassa työväenliike nosti esiin yhteiskunnallisia uudistusvaatimuksia. Tarvittiin lehti kokoamaan ja kertomaan kirkon näkökulmia meneillään oleviin muutoksiin. Kotimaasta tuli valtakunnallinen kirkon asioita ja yhteiskunnan arvovalintoja journalistisesti esillä pitävä vaikuttaja, ja onpa lehteä kutsuttu ”kirkon epävirallinen äänenkannattajaksikin”. Kotimaa on luonnehtinut itseään ”kristillis-yhteiskunnalliseksi viikkosanomalehdeksi”.

Kotimaa on tällä hetkellä ainoa valtakunnallinen kirkollinen lehti, joka kertoo monipuolisesti ja rakentavan-kriittisesti kirkon asioista sekä keskustelunaiheista yhteiskuntaa ja globaalia näkökulmaa unohtamatta. Kotimaa ei ole yksittäisen herätysliikkeen tai järjestön julkaisu, vaan sen pääomistaja on Kirkkopalvelut ry, seurakuntien ja kristillisten järjestöjen ja toimijoiden yhteenliittymä.

Tällä hetkellä kerran viikossa ilmestyvällä Kotimaa-lehdellä on noin 23 000 tilaajaa ja 64 000 viikkolukijaa. (KMT 2016). Kotimaan journalistiseen kokonaisuuteen kuuluvat olennaisesti Kotimaa24-verkkouutiset ja Kotimaa Pro -sivusto.