Kotimaa-lehti

Kotimaa perustettiin vuonna 1905. Yhteiskunnallinen tilanne ja henkinen ilmapiiri Suomessa oli 1900-luvun alussa muuttunut, ja kirkko haastettiin eri suunnilta, muun muassa työväenliike nosti esiin yhteiskunnallisia uudistusvaatimuksia. Tarvittiin lehti kokoamaan ja kertomaan kirkon näkökulmia meneillään oleviin muutoksiin. Kotimaasta tuli valtakunnallinen kirkon asioita ja yhteiskunnan arvovalintoja journalistisesti esillä pitävä vaikuttaja, ja onpa lehteä kutsuttu kirkon epävirallinen äänenkannattajaksikin. Kotimaa on luonnehtinut itseään kristillis-yhteiskunnalliseksi viikkosanomalehdeksi.

Kotimaa on tällä hetkellä ainoa valtakunnallinen kirkollinen lehti, joka kertoo monipuolisesti ja rakentavan-kriittisesti kirkon asioista sekä keskustelunaiheista yhteiskuntaa ja globaalia näkökulmaa unohtamatta.

Tällä hetkellä kerran viikossa ilmestyvällä Kotimaa-lehdellä on noin 50 000 viikkolukijaa. (KMT 2018). Kotimaan journalistiseen kokonaisuuteen kuuluvat olennaisesti Kotimaa24-verkkouutiset ja kirkon ammattilaisille tarkoitettu kerran kuussa ilmestyvä Kotimaa Pro -liite.