Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Kotimaa24 Ylläpito   18.08.2009 11:21

1.Rekisterinpitäjä

Nimi: Kotimaa Oy

Käyntiosoite: Hietalahdenranta 13, 00180 Helsinki

Postiosoite: PL 279, 00181 Helsinki

Puhelin: 0207 54 2000

Faksi: 0207 54 2344

Sähköposti: toimitus@kotimaa.fi

 

2.Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi: Irja Karppinen

Osoite: PL 279, 00181 Helsinki

Puhelin :0207 54 2211

Sähköposti: irja.karppinen@kotimaa.fi

 

3.Rekisterin nimi

Kotimaa Oy:n verkkopalvelun asiakasrekisteri (KOAR)

 

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksia ovat asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpitäminen, palvelun toteuttaminen, ylläpito ja kehittäminen ja muu rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointitarkoituksiin.

5.Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Pakolliset tiedot

1) Käyttäjätunnus
2) Salasana

3) Sähköpostiosoite

+ Vapaaehtoiset tiedot

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tämän rekisterin tietoja saadaan käyttäjien rekisteröitymisen yhteydessä, käyttäjien päivittäessään omia tietojaan sekä käyttäjien käyttäessä palvelua.

 

7.Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille

 

8.Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi tietyt, ennalta määritellyt henkilöt.

 

9.Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on merkitty. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Tarkastusoikeutta, tiedon korjaamisoikeutta tai kielto-oikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.